Enqueteresultaat buurtschappenvisie

Enqueteresultaten van de werkgroep Wonen van de buurtschappenvisie.


STAPPEN IN EEN BOEIEND PROCES !

In deze uitgave vindt u de uitwerking van het Woon- en werkonderzoek dat in november 2011 is gehouden onder de bevolking van het Winterswijkse buitengebied.
De huidige ontwikkelingen op het platteland vragen om doortastend stappen te ondernemen, waarbij de wensen en belangen van de bewoners van de buurtschappen centraal dienen te staan. De krimp van de bevolking en de terugloop van het aantal actieve landbouwers vragen van de bewoners van het buitengebied om na te denken over de toekomst van hun eigen leefomgeving. In dat overigens boeiende proces zal stap voor stap gezocht moeten worden naar passende oplossingen. Na de workshop op 19 april 2011 in het gemeentekantoor te Winterswijk werd duidelijk, dat er meer moet gebeuren dan alleen enkele cijfermatige aanpassingen in woningcontingenten dan wel het bevorderen of versnellen van actuele zaken, zoals het verbeteren van de N18. Dat maakte een onderzoek naar de werkelijke wensen van de bewoners van het gebied als eerste belangrijke stap. Meten is weten, is een vaak gebezigde kreet.


Voor het volledige document klik hier.