Dorpsplan-Buurtvisie

Bewoners van de buurtschappen van Winterswijk bepalen een gezamenlijke visie.

 

Bij politieke beslissingen die betrekking hebben op de winterswijkse buurtschappen dient de visie van de bewoners centraal te staan. Dat is de algemene mening van de bewoners van het buitengebied van winterswijk.

 

Om de visies per buurtschap in kaart te brengen zijn er in maart en april tijdens bijeenkomsten in een vijftal buurtschappen een zestal aandachtsgebieden vastgesteld. Voor deze bijeenkomsten zijn alle bewoners van de buurtschap waar een bijkomst plaatsvond, uitgenodigd. Initiatief voor deze uitnodiging is veelal genomen door de belangenverenigingen uit de betreffende buurtschap.

 

De aandachtsgebieden worden door bewoners, die zich tijdens de bijeenkomsten hebben opgegeven, nader bestudeerd en onder de loep genomen. Per aandachtsgebied is er een taakgroep opgesteld. De zes taakgroepen die geformuleerd zijn richten zich op;

 

Wonen

Vragen die o.a. aan bod komen zijn;

Hoe groot is de behoefte aan woningen, en op welke plaats?

Aan welk soort woningen is er behoefte?

Hoe wordt er gedacht over boerderijsplitsing?

 

Voorzieningen

Enkele voorbeelden van vragen die de taakgroep wil beantwoorden zijn;

Wat is de functie nu en in de toekomst van onze verenigingsgebouwen en buurthuizen?

Wat kunnen we doen om de scholen te behouden?

Hoe wordt er gedacht over openbaar vervoer?

 

Ontwikkeling van het buitengebied

Hier komen vraagstukken aan bod als;

Hoe zien de bewoners de relatie tussen landbouw en natuur?

Wat is de moeite waard om onderhouden te worden en hoe doen we dat?

 

Sport en recreatie

Enkele voorbeelden van vragen;

Hoe gaan we om met wandel en fietspaden?

Hoe wordt er gedacht over de bestaande en nieuwe campings?

Is er behoefte aan nieuwe sportvoorzieningen en zo ja welke?

 

Economische bedrijvigheid

Vragen die hier naar voren komen zijn oa;

Welke economische bedrijvigheid willen naast de agrarische bedrijvigheid?

Waar moeten eventuele nieuwe bedrijven aan voldoen?

 

Verkeer en veiligheid

Vragen die hier onder de loep genomen worden zijn oa

Wat vinden we van de maximum snelheden in kernen?

Kunnen kinderen via veilige wegen de scholen bereiken?

Zijn er voldoende parkeerplaatsen?

Is ons gebied voldoende veilig?

 

De hierboven geformuleerde vragen zijn slechts een kleine greep uit de vele vragen die tijdens de startbijeenkomsten in maart en april naar voren kwamen. In de komende tijd zal er door de diverse taakgroepen veel onderzocht worden. Wellicht komt u iemand uit uw omgeving tegen die u naar uw mening vraagt. U kunt echter ook zelf contact opnemen met een lid uit een taakgroep om uw mening of visie te geven. Inmiddels is de internetsite www.buurtschappenvisiewinterswijk.nl actief, hierop treft u oa lijsten aan met de namen van de diverse taakgroepleden.

Heeft u een mening, suggesties of ideeën over één of meer onderwerpen waarop een taakgroep zich richt, aarzel dan niet en neem contact op met een van de leden bij u uit de buurt.

 

Samen met u stellen we de visie van onze buurtschappen op, een visie die aan de Winterswijkse politiek wordt aangeboden en waarop toekomstige beslissingen kunnen worden afgestemd.

 

Namens de organisatie,

Evert de Roos