Snelheidsmeting Brinkeweg

SNELHEIDSMETING BRINKEWEG

In 2007 is er een verzoek gekomen van de MR/OV OBS Miste-Corle om een snelheidsmeting uit te voeren op de Brinkeweg ter hoogte van de school. Het idee bestond dat er te hard werd/wordt gereden. Na contact gelegd te hebben met Gemeente Winterswijk is er een tijdelijke snelheidsmeting uitgevoerd. In de volgende bijlages vindt u de metingen.
Naar aanleiding van deze metingen, is er een gesprek geweest met de heer Verzijden, verkeersdeskundige van Gemeente Winterswijk. De uitkomst is om de Brinkeweg t.h.v. de school onder de loep te nemen en onderzoeken wat aan de snelheid gedaan kan worden. Tevens zal gekeken worden naar parkeergelegenheid, verlichting, aanpassing riolering en veiligheid voor wandelaars (trottoirs etc.) gekeken worden. De planning was om het geheel in 2009 ter goedkeurig (aanvraag budget) voor te leggen aan de raad. Helaas is vanwege de bezuinigingen de uitvoering voor 2013 op de begroting gezet. In ieder geval hebben wij bereikt dat het op de begroting staat! Hopelijk kunnen de voorbereidingen in 2012 van start gaan. Op dat moment zullen de eerste plannen besproken worden met de bewoners van de Brinkeweg.

 
namens Misters Belang,

 

 

 
v30: de snelheid die door 30% van de automobilisten niet wordt overschreden; 
v50: de snelheid die door 50% van de automobilisten niet wordt overschreden; 
v85: de snelheid die door 85% van de automobilisten niet wordt overschreden; 
De v85 weerspiegelt de snelheid die een ruime meerderheid van de de automobilisten als redelijk en veilig beschouwt. 

Het blad Snelheidsmetingen bevat de gemeten brongegevens voor de grafieken. 

Uit de metingen blijkt dat de meeste automobilisten harder rijden dan de maximum snelheid van 30km/u. Er zijn geen duidelijke periodes waarneembaar waarin harder of juist zachter wordt gereden. 

Geert-Jan Verzijden
Verkeerskundige

Gemeente Winterswijk
Postbus 101
7100 AC Winterswijk
 
klik hier voor grafiek aantal voertuigen
 
klik hier voor grafiek gemiddelde snelheid
 
klik hier voor grafiek snelheden
 
 
 
 
 

 

 


Evert de Roos
 
Geachte heer De Roos, 
 
Verklaring van de grafieken:
 
Meetresultaten van het snelheidsdisplay aan de Brinkeweg van 20 maart tot 3 april 2008. 

Bij de grafiek snelheden zijn 3 snelheden aangegeven: