Glasvezel! Daarom!

                                                                                                         

                                                                                                                                                                        
Waarom overstappen op glasvezel?

Op dit moment hebben we een prima voorziening in het buitengebied wat betreft televisie, internet
en bellen. We hebben een perfect beeld op onze TV, kunnen probleemloos bellen en hebben vaak
voldoende snelheid op het internet voor onze bezigheden.

Woarumme dat glasvezel? Tis völle duurder en ut is toch good zo? Ik doo der neet an met.

De wereld om ons heen verandert. Als we kijken naar de technologische ontwikkelingen, weten we
nog niet precies waar we over 10 jaar staan. Een ding is zeker, het dataverkeer neemt gigantisch toe.
Hierbij valt te denken aan gebruik van live beelden, uitzending gemist, foto’s versturen, college
volgen door onze kinderen, online communiceren/vergaderen, beveiliging van onze woning, controle
van onze ouders door een zorginstelling enzovoort, enzovoort. Kortom: het heen en weer sturen van
data gaat enorm toenemen.

Waarom glasvezel?
Glasvezel is al een paar decennia in gebruik bij Defensie en Telecombedrijven. Het is een zeer
betrouwbare verbinding met de snelheid van LICHT. Een snellere verbinding is er niet en zal ook de
komende decennia niet overtroffen worden door een ander systeem. Daarnaast heeft het een
onbeperkte capaciteit, waardoor we bovenstaande activiteiten probleemloos kunnen uitvoeren.

Het huidige netwerk (koperen telefoonkabels) is niet in staat om de toekomstige datastromen te
kunnen verwerken. Zeker niet met de benodigde snelheden. Daarnaast is de leeftijd van dit netwerk
40 à 50 jaar en de houdbaarheidsdatum is verstreken. Een gedeelte van de kabels moet de komende
decennia vervangen worden. Echter zal de eigenaar van dit netwerk hiermee zo lang mogelijk
wachten, omdat de vaste telefoon steeds meer wordt verdreven door mobiele telefonie. De huidige
kabels in het buitengebied vervangen voor alleen dataverkeer is voor de eigenaar niet meer lonend.
Tevens zullen door deze veroudering waarschijnlijk meer storingen ontstaan.
Hetzelfde geldt ook voor de mobiele netwerken. Zoals iedereen gemerkt heeft, duurt het in
vergelijking met andere delen van Nederland erg lang voordat ons gebied wordt voorzien van een
deugdelijk netwerk. Zelfs op dit moment kan er in grote delen van ons buitengebied nog steeds niet
mobiel gebeld worden. Reden is dat het gewoonweg niet lonend is voor de providers. En wij willen
niet dat de leefbaarheid van ons woongebied bepaald wordt door deze economische ‘willekeur'.

Inmiddels zijn er ruim 1.000.000 huishoudens aangesloten op glasvezel. Het komend jaar zal dit het
3-voudige zijn. Hieruit kan men dus al concluderen dat de komende jaren het grootste gedeelte van
Nederland is aangesloten op glasvezel. Als gevolg hiervan zal men grootschalig gebruik gaan maken
van de mogelijkheden van snel dataverkeer. Om niet geïsoleerd te raken van de rest van Nederland
en het buitengebied van Winterswijk aantrekkelijk te houden, is een snelle verbinding dus essentieel!

Zijn de kosten het probleem?
In de huidige situatie betaald een gemiddeld gezin voor een compleet pakket, bestaande uit internet,
bellen en TV , tussen de € 55,-- en € 70,-- per maand. Deze kosten worden door de providers (o.a.
KPN, CanalDigitaal) in rekening gebracht. Er kan met zekerheid gesteld worden, dat deze kosten de
komende jaren zullen stijgen. Zeker als de providers op de hoogte zijn dat wij geen glasvezel zullen
krijgen. Hierdoor hebben zij een machtige positie, waardoor onderhandelingen niet mogelijk zijn.
Voor de constructie zoals deze door het CBBW wordt aangeboden, betaald men eenmalig € 250,-- en
maximaal € 81,-- per maand, bestaande uit providerkosten, coöperatiekosten en aanlegkosten (incl.
rente). Deze kosten liggen voor de complete contractduur van 15 jaar vast. Na 15 jaar zijn de leden
dus volledig eigenaar van het netwerk en kunnen zelf continu onderhandelen met de provider.
Voor alle duidelijkheid: de maandelijkse kosten zijn inclusief de aanlegkosten van € 3.630,--
inclusief rente over 15 jaar! Het lijkt dus in eerste instantie duurder, maar op de langere termijn is
het aanzienlijk goedkoper, beter en betrouwbaarder dan de huidige situatie.

Indien men kiest voor eenmalige betaling van de aanlegkosten, zijn de maandelijkse kosten rond
€ 52,-- per maand. Zeer belangrijk is dat men pas gaat betalen als het geheel is aangelegd en de
werking goed en naar tevredenheid functioneert!
Daarnaast is er het grote voordeel dat men als coöperatie zelf kan beslissen en niet afhankelijk is van
de providers. Wij blijven baas in eigen keuken!

Wat zijn de nadelen:
Een nadeel van elk netwerk is beschadiging. Indien een glasvezel defect is, zijn alle diensten niet
beschikbaar en moet men wachten tot het defect is gerepareerd. Hiervoor worden duidelijke
contracten afgesloten met een van te voren vastgelegde reactietijd.

Op dit moment ziet men glasvezel niet als een noodzaak, omdat de technologische ontwikkelingen
en mogelijkheden nog niet bekend zijn bij alle mensen. Aangezien de kosten de eerste 2-3 jaar tussen
de € 10,-- en € 20,-- per maand hoger liggen in vergelijking met de huidige aanbieders, ziet men het
nu nog niet zitten.

Er zijn fouten gemaakt bij de aanleg van de eerste glasvezelnetwerken. Hiervoor is men bang.
Iedereen kent wel een situatie waar het niet echt goed werkt. Echter worden de netwerken nu in een
andere structuur aangelegd, waardoor deze storingen verholpen zijn (meer ervaring).

Conclusie:
Glasvezel is voor de toekomst van onschatbare waarde voor iedereen. Ook voor het buitengebied
van Winterswijk is deze voorziening enorm belangrijk.
Indien wij geen glasvezelnetwerk aanleggen, raken we de komende jaren geïsoleerd. Dit zal
consequenties hebben voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van ons buitengebied. Denk
hierbij aan bedrijfsleven, nog meer leegloop van de buurtschappen en waardevermindering van onze
huizen. We hebben een niet meer in te halen achterstand op andere buitengebieden waar inmiddels
wel glasvezel is, of wordt aangelegd.
Niet aangesloten buitengebieden zullen steeds schaarser worden en dus minder interessant voor
providers. Dit zal zeker niet ten goede komen voor de kwaliteit en prijs in de toekomst.

Als Misters Belang roepen wij u dringend op om deel te nemen aan deze eenmalige mogelijkheid tot
het verkrijgen van glasvezel. U leest het goed. Als wij van deze mogelijkheid geen gebruik maken, zal
een glasvezelnetwerk heel ver weg liggen voor ons en zijn we compleet afhankelijk van de providers.

Voor meer informatie verwijs ik u door naar de website www.cbbw.nl. Hierop kunt u ook de meeste
antwoorden op uw vragen vinden.

GLASVEZEL IS VAN BELANG VOOR ONS ALLEMAAL!!! VUL NU
HET ANTWOORDFORMULIER IN. DEZE IS TE VINDEN OP
WWW.CBBW.NL HET IS NU OF NOOIT!!!


Namens Misters Belang,
Evert de Roos
secr. Misters Belang