Kerstfeest Miste 2012

Kerstfeest in Miste op 18 december 2012

Veel tradities gaan verloren, maar het kerstfeest in Miste voor Miste blijft bestaan.

Elk jaar komt het bestuur in oktober bij elkaar en het is altijd weer een bijzonder oment om het in november, met alle commissieleden bij Den Tappen, over het kerstfeest te hebben. Iedereen is er dan nog helemaal niet mee bezig, maar is wel bereid zich er voor in te zetten. Dat alleen al is in deze drukke 'moderne tijden' uniek te noemen!

Inzet, respect en betrokkenheid zijn 'gevleugelde' mooie woorden. Woorden die van toepassing zijn voor al die Mistenaren en niet- Mistenaren die zich ergens voor inzetten. MEC, de basisschool Miste en Corle, de verenigingen, het volksfeest, de kerstmarkt, de kerstmudical en nog veel meer staat of valt het deze gevleugelde woorden.

Kleine en grote dromen kunnen op deze wijze waargemaakt worden!

Bedankt allemaal!

Warme feestdagen gewenst,
Jochen, Karin, Evert, Conny, Addie en Ingrid

Voor een fotoreportage van het kerstfeest klik hier.