Notulen jaarvergadering 2018

19 februari j.l. was het weer tijd voor de jaarvergadering van het Misters Belang.
Hieronder kunt u de presentatie bekijken welke tijdens de jaarvergadering is gepresenteerd en de notulen nalezen.

Klik hier voor de notulen.

Klik hier voor de presentatie