Toekomst wonen en werken in het buitengebied

 

 
 
U I T N O D I G I N G
 

 
                                                          
WORKSHOP:

 
                                                                      
                                                                TOEKOMST
 
                                            WONEN EN WERKEN
 
                                              
IN HET BUITENGEBIED
                                                                      

 
           

                                                                 WAAR STAAN WE IN 2020 RONDOM WENTERS ?
 
 
                                                                DINSDAG 19 APRIL 2011.
                                                                GEMEENTEKANTOOR WINTERSWIJK
                                                                SPOORSTRAAT 25
                                                                WINTERSWIJK
 
 
 
SAMEN OP PAD                                           
De krimp van de bevolking houdt iedereen bezig. De verwachting is, dat het aantal landbouwbedrijven in de nabije toekomst sterk zal afnemen.
Gevolg: Panden komen leeg te staan. De grote vraag is dan, wat zijn oplossingen? Is het een zaak van de eigenaar en de bewoners of spelen anderen daar ook een belangrijke rol bij?     
   
Het antwoord kan niet anders zijn dan: Alleen samenwerking door de direct betrokken instanties en de bewonersorganisaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren. De banken met financiële aspecten, de makelaardij met bemiddeling en de gemeentelijke overheid met vele voorschriften uit het actuele bestemmingsplan, zijn in deze                        
materie belangrijke partners. De centrale vragen: hoe kunnen wij dit samen voor de toekomst organiseren en ondersteunen? Kan meer flexibiliteit en een breder
maatwerk per situatie zorgen voor  passende oplossingen?
 
Vier thema’s van deze workshop met mogelijkheden voor de toekomst. Wat is hierbij uw rol? Wat verwacht u daarentegen van de anderen? Veel bewoners uit het buitengebied willen in dat buitengebied blijven wonen. Niet alleen jongeren, maar ook senioren. Als vrijkomende boerderijen geen agrarische bestemming meer hebben, wat zijn dan voor de hand liggende mogelijkheden? In feite is de doelstelling van deze workshop simpel: Hoe breng je de vraag en het aanbod beter en sneller bij elkaar? 
DEELGROEPEN
 
Vraag en aanbod.
Welk systeem en welke voorwaarden zijn noodzakelijk of wenselijk om hier meer structuur in aan te brengen? Is een nieuwe registratiemethodiek noodzakelijk? Kan de makelaardij hier een rol in spelen? Hebben de banken mogelijkheden voor gepaste financieringen?
 
Informatie en promotie.
Is het noodzakelijk om een duidelijke informatieset samen te stellen voor zowel eigenaren van panden als voor de toekomstige kandidaten? Wat zijn de wettelijke en fiscale voorschriften? Welke rol kan de gemeente hierbij spelen? Kan het fenomeen CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) een basis zijn?
 
Van woning tot woonerven.
Boerderij- of woningsplitsing is geregeld in het vigerende bestemmingsplan van de gemeente. Wat zijn de mogelijkheden voor meervoudig splitsen van woningen, wat zijn de mogelijkheden en dus ook de eisen voor het creëren van woonerven? Welke rol kan daarbij de gemeente spelen?
 
Werken - werkgelegenheid
De landbouw was in het buitengebied ooit de grootste werkgever. Het aantal bedrijven in de landbouwsector neemt af. Zijn er alternatieven? Het toerisme in Winterswijk wordt van steeds groter belang. Wat zijn de mogelijkheden voor vestiging van kleine bedrijven en zeker voor de ZPP-ers? Welke mogelijkheden kan de gemeente bieden?
 
DEELNAME
Opgave voor deelname aan deze workshop kan via: ajm.menting@hetnet.nl.
Vermeld hierbij: naam, bedrijf of instantie. Adres, postcode, plaats. De deelgroep waaraan u wenst deel te nemen. Geef tevens aan welke deelgroep uw tweede keuze zou kunnen zijn. Meerdere personen per organisatie zijn uiteraard mogelijk.
Uw opgave dient uiterlijk 10 april a.s. in ons bezit te zijn. De deelname is gratis.
 
Organisatie
Uitwerkgroep Wonen Buurtschappenvisie.
 
Algemeen Meddo’s Belang, Brinkheurns Belang, Corle’s Belang, Huppel-Henxels Belang,Kottens Belang, Mister Belang, Ratums Belang, Woolds Belang                                              
 
P R O G R A M M A
 
15.30 uur        Ontvangst met koffie
16.00 uur        Opening Wethouder Hr. G.J. te Gronde
                        Bijdrage Nieuw Leven Huppel
                         Dagvoorzitter Vincent Brus
16.30 uur         Eerste workshopronde.
                         Achtergronden en analyses.
17.30 uur         Afsluiting 1e overlegronde.
17.45 uur         Pauze met hapje en drankje
18.45 uur         Tweede workshopronde
19.45 uur         Plenaire afsluiting
20.15 uur         De borrel
21.00 uur         Afsluiting     
 
                                                                    U BENT VAN HARTE WELKOM !