Verkeer en veiligheid

 

DECEMBER 2011.

Beste  Buurtbewoner[s].

Wij als werkgroep Verkeer en Veiligheid, onderdeel van  “de Buurtschappen visie” hebben een inventarisatielijst met aandachtspunten inzake wegen en onderhoud aangeboden bij de Gemeente en met hen doorgesproken. Een van de zaken gaat het melden van klachten. We hebben afgesproken het onderstaande onder uw aandacht te brengen:
*Heeft u klachten over onderhoud van bermen, wegen, kapotte verlichting, enz. in het buitengebied van Winterswijk dan bestaat er de mogelijkheid om via het gebiedsloket van de gemeente uw klacht[ten] door te geven.

Bel- en herstellijn.
Wilt u melding maken van bijvoorbeeld los liggende stoeptegels, kapot straatmeubilair, verstopt riool, zwerfvuil of hinderlijke overlast van groen? Neem dan contact op met de Bel- en herstellijn,  [0543-545 454 ROVA].  Deze lijn is er speciaal voor het melden van deze en andere soorten van ‘’ kleine’’ overlast. Of mail naar gebiedsloket@winterswijk.nl
Uw  telefonische melding, of mail wordt beoordeeld op urgentie en zo spoedig mogelijk afgehandeld. Let wel:  het moet gaan om overlast in de openbare ruimte. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin van uw buren of de toestand van bestrating op een bedrijfsterrein.
Citaat uit de gemeentegids Winterswijk.[ 2010]

Ook is het mogelijk om een klacht te uiten bij de Provincie Gelderland (inzake provinciale wegen!!)
Telefoon 088-8807100

Namens de werkgroep Verkeer en Veiligheid, hartelijk dank.