WCL herstelproject
OPROEP:

St. WCL kent het "Herstelproject cultuurhistorisch waardevolle en karakteristieke objecten"  (het kippenhokproject).   Wij doen dit samen met de provincie Gelderland. Omdat we van de provincie meer  tijd hebben gekregen kunnen we nieuwe aanvragen behandelen. .

Dus hierbij een oproep om: schoppes / kippenhokken / waterputten/ kapschuren ed. die aan een renovatie toe zijn aan te melden. Indien het aan de gestelde voorwaarden voldoet kunt u in aanmerking komen voor 45% subsidie (tot een maximum van € 5000). Voor renovaties die meer kosten dan € 20.000 kunt u in aanmerking komen voor het maximum bedrag van € 7500.  Uiteraard geldt hierbij zolang de (subsidie)voorraad strekt.  Zie voor inlichtingen / voorwaarden:  www.wclwinterswijk.nl  
Meer info