Wie zijn wij

Het idee voor een website als buurtschap Miste is ontstaan vanuit het Misters Belang. Wij hebben een eerste aanzet gegeven tot het oprichten van een website waarop bijzonderheden, nieuws, belangrijke zaken, verenigingsnieuws etc. uit Miste gepubliceerd kan worden. 

In ondestaand overzicht vindt u de leden van Misters Belang. Voor vragen, opmerkingen etc. kunt u 1 van ons altijd benaderen. 

 

Naam Functie Adres Telefoon
Evert de Roos 

Voorzitter 

Misterweg 215-A     0543 569492
Agnetha Wechgelaer   Secretaris Meenkmolenweg 2-B   

06 18719709

Jan Makkink Penningmeester Brinkeweg 24

0543 565559

Dick Sellink Lid Brinkeweg 4 0543 565411
Jan Nijman Lid Driemarkweg 17 0543 565275
Betsie Slotboom Lid Vreehorstweg 51 0543 564289
Paul Visser  Lid Halteweg 5  0543 565113
Erna Bergevoet Lid Driemarkweg 17  0543 565275
Reinout Smilde Afgevaardigde namens
OBS Miste/Corle
Brinkeweg 15 0543 565206