Misters Belang

De stichting Misters Belang heeft ten doel: de belangen van de buurtschap te behartigen en de leefbaarheid te bevorderen.  Ook is de stichting spreekbuis voor de inwoners richting overheid.

Eens per jaar wordt een jaarvergadering gehouden, waar alle Mistenaren welkom zijn.

Wil je meepraten of heb je goede ideeën voor de buurtschap? Stuur ons dan een mailtje.