Peuterspeelzaal 't Zunnekuuksen

PEUTERSPEELZAAL ’T ZUNNEKUUKSKEN                         
Haartseweg 12 a
7121 KZ AALTEN                                                                    
0543 565438
zunnekuuksken@stap-aalten.nl                                              
www.zunnekuuksken@stap-aalten.nl

Peuterspeelzaal ’t Zunnekuuksken start een derde dagdeel.
Al geruime tijd ontvangen de peuterspeelzalen van STAP subsidie vanuit de VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Aan het ontvangen van deze subsidie zijn enkele voorwaarden verbonden.
Zoals één geschoolde, betaalde leidster per acht kinderen op de groep. Een voorwaarde is ook het aanbieden van minimaal 10 uren peuterspeelzaal. Om aan deze voorwaarde te voldoen, hebben we besloten ook peuterspeelzaal aan te bieden op woensdagmorgen, dit in samenwerking met de peutergym.
Hoe gaan we dit organiseren?
De woensdagmorgen wordt een extra peuterspeelzaalmorgen. De maandag- en vrijdagmorgen blijven de vaste morgens, dan gebeuren ook de extra activiteiten zoals peutertrip of andere uitstapjes en activiteiten.
Op woensdagmorgen komen er maximaal acht kinderen, er is dan één leidster (Christel te Bokkel) op de groep. Zij zal de morgen leiden samen met een vrijwilliger.
Het eerste uur van de morgen kunnen de peuters samen met hun ouder meedoen met ouder/peutergym, gegeven door Aafke Walvoort. Daarna kunnen de peuters op de peuterspeelzaal blijven en een peuterspeelzaalprogramma volgen tot 12.00/12.15 uur.
Voor een beperkt aantal kinderen is het mogelijk om samen met de leiding van de peuterspeelzaal de peutergym te volgen.
Start:
Bij voldoende deelname, minimaal drie kinderen, willen op 6 april starten met dit derde dagdeel.
Betaling:
Ouders die ouder/peutergym volgen, worden hiervoor lid van gymnastiekverening Prinses Margriet en betalen hiervoor 13,25 euro per maand. Voor de overige uren betaald u 2,5 uur peuterspeelzaal, afhankelijk van de schaal waarin u bent ingedeeld.
Ingewikkeld?
Om één en ander goed uit te leggen, hebben we 30 maart een informatieochtend georganiseerd, samen met Aafke Walvoort van de ouder/peutergym. U bent deze morgen om 8.30 uur welkom met uw kind bij de peutergym, u kunt dan een gymles volgen. Daarna mogen de kinderen spelen op de peuterspeelzaal. Voor de ouders is er koffie/thee. Aafke zal vertellen over de ouder/peutergym, Christel vertelt daarna over de derde ochtend peuterspeelzaal. En natuurlijk is er gelegenheid om al uw vragen te stellen. (Voor het gymen graag gymschoenen aan)
We willen u van harte uitnodigen deze ochtend te komen. Ook als denkt u dat is niets voor mij of mijn kind. U bent daarna in elk geval op de hoogte van wat er gaat gebeuren op ’t Zunnekuuksken.
Voor de organisatie van deze ochtend willen we graag weten of u komt, u kunt zich opgeven via zunnekuuksken@stap-aalten.nl