Pilot Krimp Winterswijk(verslag)

VERSLAG 22 OKTOBER 2012  / PILOT KRIMP WINTERSWIJK

1. Opening
Henk Wiggers heet iedereen welkom op deze wel bijzondere bijeenkomst van de Belangengroepen, samen met LTO Noord Winterswijk en OBW.

2. Glaskabel
Dick te Voortwis geeft een kort overzicht van de geschiedenis van het glasvezelproject tot nu toe. Na de presentatie van de buurtschappenvisie is er een overleg gestart met de gemeente om te komen tot de aanleg van een glasvezelkabel in het gehele buitengebied. Vanuit de werkgroep Economie en Bedrijvigheid is daarna een enquête onder de bevolking gehouden met een deelname van ca 1.000 van de 2.400 adressen. Een van de doelen was dit aan te leggen via een op te richten coöperatie. Daarvoor is o.a. een bezoek gebracht aan
een project in Harderwijk. (ontwikkeling en advies) Het wachten is op een uitslag van een papieren project in Berkelland en Bronkhorst. Er zijn mensen nodig om het te realiseren. De voorbereiding kost tijd evenals  het in kaart brengen van de financiën. Men moet beseffen dat, als we het nu niets doen, het dan nog 10 tot 15 jaar kan duren voor er iets gaat gebeuren.  Een nieuwe werkgroep moet de gesprekspartner worden met de gemeente, welke al enige financiële middelen via WCL beschikbaar heeft gesteld voor vooronderzoek. De LTO Noord en de OBW zeggen toe afgevaardigden te sturen naar deze werkgroep. Dick en Henk doen een dringende oproep aan alle Belangengroepen om (meerdere) kandidaten beschikbaar te stellen. Het zal de nodige tijd en inzet gaan kosten.
Opgave kan via: Dick te Voortwis.  – Tel. 0543 – 563738
                           Meester Meinenweg 26 – 7107 AN Winterswijk – Kotten

2. Pilot Krimp.
Peter van Heek geeft tekst en uitleg over deze pilot  Krimp. Het is in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gekomen via de Landelijke vereniging Kleine Kernen. De Buurtschappenvisie Winterswijk is nog vrij actueel en via de werkgroepen is er al het e.a.a. aangepakt. In Gelderland zijn er 3 pilots, waarbij het de bedoeling is via de bottom up methode de bewoners te raadplegen. We kunnen aangeven wat de bewoners van belang vinden, maar het is tevens mogelijk nieuwe ontwikkelingen mee te nemen in een concept richting Den Haag. Uiteindelijk moet het 31 maart 2013 klaar zijn. Voor deze bijeenkomst is een soort praatpapier gemaakt als voorbeeld en met daarin al een aantal uitkomsten van de Buurtschappenvisie en resultaten van de werkgroepen tot nu toe.  In feite kan men ook stellen: we maken de Buurtschappenvisie van 2010 nu krimpproof. Het accent mag best liggen op: nieuw en indringend.

In twee ronden worden in groepen de mogelijke voorstellen uitgewerkt. De inhoud hiervan wordt door de twee procesbegeleiders uitgewerkt.

3. Eerste indicaties  en opgave personen.

3.1. Werkgroep behoud scholen buitengebied.
       Kernwoorden: Behoud kwaliteit / BSO / betrokkenheid inwoners.
       Verslag en opgave bezetting werkgroep volgt via Wendy Wiggers.

3.2. Economie
       Kernwoorden: Werken in Duitsland – Regionaal niveau – omstandigheden
       en voorwaarden.
       Van OBW komt Rob van Dam / van LTO Alfred Scholten of Harry Grevers.
       Van Belangengroepen Dick te Voortwis.

3.3. Zorg en welzijn (nieuwe werkgroep)
        Kernwoorden: Maatjesproject (lokaal helpen – raadplegen) – Laagdrempeligheid,
                               procesvereenvoudiging.
        Voor deze groep: Mariette Bruns (Siza) en Gerda Bekke.

3.4. Verkeer & Veiligheid.
       Kernwoorden: Bereikbaarheid, veiligheid, onderhoud.
       Voor deze groep: Raymond Meekes.

3.5. Wonen
      Kernwoorden: Wonen en werkrn via VAB – Betaalbaar.
      Werkgroep is al drie jaar bezig en komt 8 november met informatiebrochure.
      Leden: Jan Kruisselbrink – Harry Kruisselbrink – Jan Leemkuil – Riemke Wisse,
                   Richard Tjallingii en André Menting

Algemeen: Nieuwe of aanvullende voorstellen van de Belangengroepen zijn altijd welkom.
Graag door te geven aan coördinatiegroep. De verslagen / notities van alle groepen worden uitgewerkt door Niels en Ritske. De belangengroepen / LTO / OBW worden gevraagd leden af te vaardigen naar de genoemde werkgroepen. Bestaande werkgroepen kunnen doorgaan of worden aangevuld. Opgave graag voor 12 november a.s.

3.6. Coördinatiegroep Krimp
       De coördinatie van dit project Krimp zal gedaan worden door Dick te Voortwis en
       André Menting. De laatste tevens als contactpersoon met de VKK Gelderland en de
       procesbegeleiders.

4. Mededelingen en rondvraag

4.1. Werkgroep Wonen. De informatieboekjes De Winterswijkse Aanpak komen eind oktober
       van de drukker en worden door de leden van de werkgroep rondgebracht. Het aantal te 
       verzenden exemplaren staat op 700.
4.2. Het nieuwe bestuur van de gezamenlijke belangengroepen komt op 5 november voor
       het eerst bij elkaar. Deze pilot staat op de agenda.
4.3. De volgende bijeenkomst groep Krimp is op 12 november a.s. Locatie wordt nog
       opgegeven. Van elke genoemde werkgroep worden één of twee personen verwacht.
       Plus LTO en OBW en coördinatiegroep Krimp
4.4. Gerda Bekke: Er zijn meerdere pilots in Nederland. Kunnen we gebruik maken van
       voorbeelden van elders? Peter van Heek zoekt dit uit.
4.5. Henk Wiggers. Heeft na deze bijeenkomst een goed gevoel overgehouden. Wij moeten
       samen de krimp tegemoet gaan.
4.6. André Menting: Leg accenten ook bij; activiteiten over de grens en kijk eens over de
       rand van de eigen potje. 
4.7. Henk Wiggers. Wellicht belangrijk voor alle belangengroepen. Onderzoek eens waarom
       de generatie 25-40 jaar in je eigen kern zo weinig actief is. Wel belangrijk voor de
       toekomst.

Sluiting 22.10 uur.

Meddo 23 oktober 2012.
André Menting
T   0543-569208
M   a.menting824@upcmail.nl

 

Aanwezig
1. Dick te Voortwis  Werkgroep EB & OB
2. Regina Scholts-Mensinck Mister Belang
3. Dirk Sellink   Mister Belang
4. Henk Kappert   Gemeente Winterswijk
5. Riemke Wisse   Kottens Belang / werkgroep Wonen
6. Jan Leemkuil   Werkgroep Wonen
7. Karin Bras   Kottens Belang
8. Rob Höfkes   Kottens Belang
9. Conny te Walvaart  Misters Belang – Werkgroep Scholen
10. Reinout Smilde  Misters Belang / OBS Miste – Corle
11. Wendy Wiggers  Behoud Buurtschapscholen
12. Nienke Keunen  Behoud Buurtschapscholen
13. Gienne te Gronde  Woolds Belang
14. Raymond Meekes  Woolds Belang
15. Jan Roerdink  Woolds Belang
16. Rob van Dam   OBW
17. Jan Willem Kruisselbrink OBW
18. Willy Kruisselbrink  Corles Belang
19. Jeanine Arendsen  Brinkheurns Belang
20. Ine Elferink  Brinkheurns Belang
21. Wim Huiskamp  Huppel – Henxels Belang
22. Els Tannemaat  Meddo’s Belang / werkgroep scholen
23. Ruud Kolkman  Huppel – Henxels Belang
24. Marianne Lensink  Woolds Belang
25. Mariette Bruns  Zorgorganisatie SIZA
26. Gerda Bekke   Kottens Belang / werkgroep Verkeer & veiligheid
27. André Menting  Meddo’s Belang / werkgroep Wonen
28. Alfred Scholten  LTO Noord Winterswijk
29. Henk Wiggers  Woolds Belang
30.  Marcel Lageschaar  LTO Noord Winterswijk
31. Peter van Heek  VKK Gelderland
32. Niels Olthof  VKK Gelderland
33. Ritske Dankert  VKK Gelderland
34. Ben Aardema   Ratums Belang