Schietcompetitie 2012 - 2013

Schietvereninging Willem Tell Miste

Inmiddels is de schietcompetitie alweer afgelopen. Het seizoen 2012-2013 was voor s.v. Willem Tell  succesvol. Maar liefst vier teams zijn kampioen geworden. Het 3e  en het 5e vijftal zijn kampioen geworden in de Winterswijkse competitie. In de Aaltense competitie waren dit het 2e  en 3e vijftal. Op 3 mei was er voor de winnende teams een receptie bij den Tappen. Zoals eerder al gemeld heeft onze vereniging in maart  het Nederlands Kampioenschap Winterswijkse kaart georganiseerd.
Het openingsschot werd verricht door Bennie ten Bokkel, waarna het toernooi van start kon gaan.


We willen hierbij iedereen nogmaals bedanken die hebben geholpen met de organisatie van dit NK.
En natuurlijk dank aan de sponsoren die dit toernooi mogelijk hebben gemaakt.


De jaarlijkse ledenvergadering heeft inmiddels plaats gevonden in april.
Jan Freriks was dit jaar aftredend als bestuurslid en niet herkiesbaar. Jan heeft ongeveer 15 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van WTM. Wij willen hem hierbij nogmaals bedanken voor zijn jarenlange inzet voor de vereniging.
Remi Meijer heeft zich op de ledenvergadering beschikbaar gesteld als nieuw bestuurslid.
Dit jaar hebben we 2 jubilarissen welke op de  ledenvergadering gehuldigd zijn.
Jan Oonk (Sleeswijkstraat) 40 jaar lid en Herman Wikkerink 25 jaar.


Het jaarlijkse “Gastentoernooi” heeft dit jaar geen doorgang gevonden. Dit in verband met de organisatie van het NK. In  2014 zal er wel weer een “Gastentoernooi” plaatsvinden.

De datum van de oefenmorgen/avond ter voorbereiding op de nieuwe competitie is op dit moment nog niet bekend. Op de website
www.WillemTellMiste.nl zal de datum  vermeld worden.

Ik wens  hierbij iedereen een prettige vakantie
namens bestuur Willem Tell Miste
Gerrit Stortelers