Verkeer en Veiligheid

 

Ingezonden stuk:

Beste Buurtbewoner[s].
 

Wij als werkgroep Verkeer en Veiligheid, voortgekomen uit de Buurtschappen visie, hebben een actieplan -inventarisatie lijst opgesteld. Wij willen graag gebruik maken van uw, jullie hulp, kennis over het gebied, omgeving waarin we wonen.

*Heeft u klachten over onderhoud van bermen, wegen, kapotte verlichting, enz. in het buitengebied van Winterswijk dan bestaat er de mogelijkheid om via het gebiedsloket van de gemeente uw klacht[ten] door te geven.

Citaat uit de gemeentegids Winterswijk.[ 2010]

Bel- en herstellijn.
Wilt u melding maken van bijvoorbeeld los liggende stoeptegels, kapot straatmeubilair, verstopt riool, zwerfvuil of hinderlijke overlast van groen? Neem dan contact op met de Bel- en herstellijn, [0543-545454 ROVA]. Deze lijn is er speciaal voor het melden van deze en andere soorten van ‘’ kleine’’ overlast. Of mail naar
gebiedsloket@winterswijk.nl
Uw telefonische melding, of mail wordt beoordeeld op urgentie en zo spoedig mogelijk afgehandeld. Let wel: het moet gaan om overlast in de openbare ruimte. De gemeente is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin van uw buren of de toestand van bestrating op een bedrijfsterrein.

*Meldingen aan uw eigen belangenvereniging/buurtvereniging
We vragen u om melding te maken van:

  • Onoverzichtelijk, gevaarlijke bochten/ situaties in uw omgeving.
  • Slechte verlichting, onvoldoende verlichting in het buiten gebied [die van belang zijn voor gevoel van veiligheid van fietser, wandelaar].
 
Uw belangen-/buurtvereniging zal uw meldingen aan ons doorspelen, waarna wij samen met de gemeente zullen proberen situaties te verbeteren
 
Namens de werkgroep Verkeer en Veiligheid, hartelijk dank.
 
Meer over de activiteiten van de werkgroep Verkeer en Veiligheid staat   in de Buurtschappenvisie die u allemaal heeft ontvangen.